สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ EA มูลค่าสูงสุด 228.16 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ EA มูลค่าสูงสุด 228.16 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
EA 2 2,480,000 228,160 92
KCE 1 900,000 65,025 72.25
SCGP 1 1,000,000 63,250 63.25
DELTA 2 103,000 35,070 340.48
RS 1 982,880 18,183 18.5
OTO-W1 1 4,000,000 16,800 4.2
III 1 700,000 11,480 16.4
W 1 2,000,000 7,400 3.7
SCB 1 36,100 4,507 124.84
KCE13P2203A 1 5,000,000 3,000 0.6
DTAC13C2204A 1 5,422,500 1,247 0.23
KBAN13C2204A 1 3,081,700 1,233 0.4
SKN 1 4,000 29 7.35
AQ-W5 <C> 2 2,000,000 21 0.01

Back to top button