สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CPALL-F มูลค่าสูงสุด 432.28 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CPALL-F มูลค่าสูงสุด 432.28 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPALL-F 1 6,780,800 432,276.00 63.75
STA 1 2,200,000 52,140.00 23.70
STGT 1 2,500,000 51,000.00 20.40
BDMS 2 1,380,000 36,445.00 26.41
KTC 1 400,000 25,400.00 63.50
ADVANC 1 25,000 5,772.00 230.88
IRPC 1 1,000,000 3,440.20 3.44
TIGER 1 1,411,400 2,893.37 2.05

Back to top button