สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่เช้านี้ TIDLOR มูลค่าสูงสุด 4.37 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่เช้านี้ TIDLOR มูลค่าสูงสุด 4.37 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
TIDLOR 1 149,800 4,368.17 29.16
FUEVFVND01 1 100,000 3,431.00 34.31
GULF13P2310A 1 3,310,000 844.05 0.26
DCC-F 1 34,600 70.93 2.05

Back to top button