สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ AIT มูลค่าสูงสุด 506 ล้านบาท

สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ AIT มูลค่าสูงสุด 506 ล้านบาท


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
AIT 3       74,413,986.00             506,015.10                   6.80
PTT 5          9,959,800.00             354,141.08                 35.56
KTC 1          2,200,000.00                99,000.00                 45.00
PTTEP 2             158,100.00                24,329.67               153.89
LPF 1             920,600.00                12,243.98                 13.30
IVL 3             424,200.00                10,711.05                 25.25
ADVANC 1                47,000.00                10,246.00               218.00
TLI 2             935,800.00                  9,971.88                 10.66
CPF 1             364,000.00                  7,187.00                 19.74
OSP 2             248,600.00                  5,767.52                 23.20
SOLAR 1          8,000,000.00                  5,600.00                   0.70
SAWAD 1             104,700.00                  5,025.60                 48.00
TTB 1          3,144,000.00                  4,936.08                   1.57
BDMS 1             130,900.00                  3,436.13                 26.25
GLOBAL 1             180,000.00                  3,078.00                 17.10
GULF 1                62,000.00                  2,867.50                 46.25
EA 3                49,000.00                  2,266.25                 46.25
CENTEL 2                41,200.00                  1,740.70                 42.25
BH 1                  8,000.00                  1,728.00               216.00
BGRIM 3                56,900.00                  1,522.08                 26.75
OR 1                49,300.00                      990.93                 20.10
TIDLOR 1                41,700.00                      971.61                 23.30
BEM 1             125,000.00                      968.75                   7.75
BANPU 1             122,600.00                      944.02                   7.70
GPSC 1                19,400.00                      926.35                 47.75
TRUE 1             143,800.00                      855.61                   5.95
HARN 1                88,000.00                      191.52                   2.18
SELIC 1                80,600.00                      175.71                   2.18
GC 1                25,300.00                      131.56                   5.20
FNS 1                10,000.00                        33.80                   3.38
EGCO 1                      100.00                        13.40               134.00
RATCH 1                      100.00                          3.50                 35.00

Back to top button