สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ JPARK มูลค่าสูงสุด 253 ล้านบาท

สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ JPARK มูลค่าสูงสุด 253 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 6.35 บาท


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ  ปริมาณ (หุ้น)  มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
JPARK 7     39,900,000.00 253,365.00 6.35
KTC 5      4,800,000.00 199,600.00 41.58
III 4     20,000,000.00 140,000.00 7.00
EA 8      6,016,700.00 108,240.60 17.99
E1VFVN3001 1      3,007,500.00 98,766.30 32.84
CN01 2      5,000,000.00 90,250.00 18.05
CNTECH01 2      3,400,000.00 73,474.00 21.61
NSL 1      2,000,000.00 64,000.00 32.00
HK01 2      3,480,000.00 59,438.40 17.08
HKCE01 1      1,250,000.00 25,425.00 20.34
TTB 1 11,692,500 20,111.10 1.72
PTTGC 2         287,200.00 8,806.40 30.66
TISCO 1 82,800 7,969.50 96.25
BBL 1          50,000.00 6,600.00 132.00
GULF 5         119,900.00 4,825.98 40.25
GPSC 1 109,600 4,603.20 42.00
BEM 1 533,900 4,164.42 7.80
GUNKUL 1 1,300,000 3,354.00 2.58
RATCH 1 70,600 1,923.85 27.25
COM7 1         100,000.00 1,740.00 17.40
WAVE 1 10,000,000 1,200.00 0.12
KC 1      7,500,000.00 975.00 0.13
VGI 1 694,400 944.38 1.36
IVL 1          40,900.00 830.27 20.30
BGRIM 1          36,000.00 784.80 21.80
TIDLOR 1 20,700 387.09 18.70
AOT13C2411A 1      1,709,300.00 376.05 0.22
BTS 1          20,000.00 95.20 4.76
NEX 1          28,200.00 56.40 2.00
PQS 1          10,000.00 30.40 3.04
KTB 1            1,000.00 17.20 17.20
DELTA 1               100.00 8.60 86.00
BCP 1               100.00 3.70 37.00
PTT 1               100.00 3.25 32.50
BTS-W7 1            2,000.00 0.02 0.01

Back to top button