การประชุมสภาเศรษฐกิจโลก

  • สารพันชาวหุ้น

    ‘ยูเครน’ ครอบงำ ‘WEF’

    ยังไม่รู้ว่า การประชุม WEF ในปีนี้ จะมีผลกระทบที่จะช่วยยุติสงครามในยูเครนได้หรือไม่ หรือมีการถกเถียง หารือหรือมีข้อเสนออะไรใหม่

Back to top button