การมือง

  • สารพันชาวหุ้น

    ไทยแลนด์แดนลวงตา

    บีโอไอเพิ่งใช้งบกลาง 24.6 ล้าน จ้างวิธีพิเศษ CNBC ให้พีอาร์ภาพลักษณ์ไทยแลนด์ 4.0 ว่าเป็นประเทศน่าลงทุนเสียเหลือเกิน เพราะเตรียมความพร้อมทุกด้าน ที่จะเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปขับเค…

  • สารพันชาวหุ้น

    ม.44 ขี่ช้างชกลม

    ยุทธการ ม.44 ปิดล้อมธรรมกาย 23 วัน จบลงง่ายๆ ด้วยการที่ธรรมกายยอมให้ค้น แล้วผลเป็นตามคาด คือไม่เจอธัมมชโย แม้ยังไม่เลิก ม.44 แต่ DSI ก็ยอมให้ศิษย์ธรรมกายเข้าวัดไปถ่ายเซลฟี เป็นภาพบ…

Back to top button