ตระกูล เลาหพงศ์ชนะ

  • สารพันชาวหุ้น

    TPL รวมดาวกระจาย.!

    ผ่านมา 2 เดือนเศษ ๆ ที่ TPL ย่างกรายเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ มา (เข้า 30 มิ.ย. 2566) แต่ก็ยังเป็นหุ้นที่ทะลุผ่านไอพีโอ 3.30 บาทไม่ได้สักที..!?

Back to top button