ทะลุฟ้า

  • สารพันชาวหุ้น

    ปีเซาะกร่อน

    แม้มีข่าว “ชำรุดยุทธ์โทรม” งอน แต่คนจำนวนมากก็เห็นว่าอ่อนไป ไม่สมกับปีที่มีคนตาย 2 หมื่นกว่าคน เพราะล้มเหลวโควิด

  • สารพันชาวหุ้น

    เคลื่อนตัวทางชนชั้น

    ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนถูก ส.ว. และ ส.ส.พรรครัฐบาลรุมถล่มในสภาที่ตั้งมาโหวตตู่เป็นนายกฯ ว่ายกเลิก ส.ว. จะเป็นเผด็จการโดยสภาผู้แทน

Back to top button