พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

  • สารพันชาวหุ้น

    พาราสาวะถี

    ไม่ต้องไปค้นหาคำตอบใด ๆ เพราะเมื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้งบัตร 2 ใบมีผลบังคับใช้ การเลือกตั้งจะต้องเป็นไปในรูปแบบใหม่เท่านั้น

Back to top button