อาหารทะเลสำเร็จรูป

  • สารพันชาวหุ้น

    TU แตก..เพื่อโต.!

    TU ถูกขนานนามว่าเป็นเบอร์หนึ่งทูน่าของโลก..!! ซึ่งเดิมโตมาจากการส่งออกอาหารทะเลสำเร็จรูปแช่เข็งและบรรจุกระป๋อง เน้นโปรดักส์กลางน้ำเป็นหลัก

Back to top button