โครงสร้างธุรกิจ

  • สารพันชาวหุ้น

    OTO สู่เส้นทางใหม่

    หลังจาก OTO เลือดในอกของ SAMART ย่องเงียบเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่กลางปี 2557...ก็เงียบเป็นเป่าสาก เป็นหุ้นที่นักลงทุนไม่ค่อยรู้จัก..!!

Back to top button