ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  • ข่าว

    ETE คว้างาน “กฟภ.” 3 โครงการ มูลค่า 1.04 พันลบ.

    ETE ได้รับงาน “กฟภ.” จำนวน 3 โครงการ มูลค่า 1.04 พันลบ. ได้แก่ โครงการจ้างบริการด้านระบบไฟฟ้า จำนวน 2 โครงการ และโครงการจ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดินจำนวน 1 โครงการ ระยะเวลา 300 วัน ลงน…

Back to top button