กกต.แจ้งผลประชามติเป็นทางการ เห็นชอบร่าง รธน.61.35% คำถามพ่วง 58.07%

กกต.แจ้งผลประชามติอย่างเป็นทางการ เห็นชอบร่าง รธน.61.35% เห็นชอบคำถามพ่วง 58.07%


คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการ โดยพบว่า ในประเด็นที่ 1 เรื่องร่างรัฐธรรมนูญ มีผู้เห็นชอบ 16,820,402 คน หรือคิดเป็น 61.35% ไม่เห็นชอบ 10,598,037 คน หรือคิดเป็น 38.65%

ส่วนประเด็นที่ 2 เรื่องคำถามพ่วงท้าย มีผู้เห็นชอบ 15,132,050 คน หรือคิดเป็น 58.07% ไม่เห็นชอบ 10,926,648 คน หรือคิดเป็น 41.93%

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 ส.ค.59 มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียง 29,740,677 คน หรือคิดเป็น 59.40% ของจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 50,071,589 คน โดยมีบัตรเสียทั้งหมด 936,209 ใบ คิดเป็น 3.15%

จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, ตาก และเชียงราย

Back to top button