สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ-แอบทิ้ง ประจำวันที่ 20 ก.พ.59

สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ-แอบทิ้ง ประจำวันที่ 20 ก.พ.59


ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร วิธีการได้มา/จำหน่าย ประเภทหลักทรัพย์ วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา
NDR ชัยสิทธิ์  สัมฤทธิวณิชชา ขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 20/02/2560 16/02/2560 3,378,000 1.30
NDR ชัยสิทธิ์  สัมฤทธิวณิชชา ขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 20/02/2560 17/02/2560 1,550,000 1.26
ECL ดนุชา  วีระพงษ์ ขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 2 20/02/2560 15/02/2560 750,000 0.54
ECL ดนุชา  วีระพงษ์ ขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 2 20/02/2560 14/02/2560 500,000 0.51
ECL ดนุชา  วีระพงษ์ ขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 2 20/02/2560 16/02/2560 500,000 0.59
SIRI สุพล  สมบัติวิชาธร ขาย หุ้นสามัญ 20/02/2560 8/2/2560 200,000 1.99
EPCO ยุทธ  ชินสุภัคกุล ขาย หุ้นสามัญ 20/02/2560 16/02/2560 188,500 7.73
TOP บัณฑิต  ธรรมประจำจิต ขาย หุ้นสามัญ 20/02/2560 17/02/2560 5,000 77.00
PT ภิรมย์  แจ่มใส ซื้อ หุ้นสามัญ 20/02/2560 16/02/2560 200,000 14.58
TTI กำจร  ชื่นชูจิตต์ ซื้อ หุ้นสามัญ 20/02/2560 17/02/2560 1,000 26.00

Back to top button