ด่วน! วิปสนช.สั่งถอนการจัดตั้ง “บรรษัทน้ำมันแห่งชาติ” แล้ว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ วิปสนช. ได้ขอให้มีการออกคำสั่งถอน มาตรา 10/1 เรื่อง “การตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติเมื่อมีความพร้อม” ออกจากการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….และ ร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ… ซึ่งล่าสุด สนช. ได้มีการถอนร่างดังกล่าวแล้ว และให้นำไปใส่ไว้ในข้อสังเกตเพื่อศึกษาผลดีและผลเสียแทน

อย่างไรก็ดี หากมีความคืบหน้า “ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” จะรายงานให้ทราบต่อไป

Back to top button