สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ – แอบทิ้ง ประจำวันที่ 23 ส.ค.61

สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ - แอบทิ้ง ประจำวันที่ 23 ส.ค.61


ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Back to top button