PICO ปัด! ไม่มีเอี่ยว เหตุก.ล.ต.ส่งฟ้อง”สุรินทร์” ฐานปั่นหุ้น ชี้ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

PICO ปัด! ไม่มีเอี่ยว เหตุก.ล.ต.ส่งฟ้อง"สุรินทร์" ฐานปั่นหุ้น ชี้ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส


บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ PICO ชี้แจงกรณีสำนักงาน ก.ล.ต ขอให้พนักงานอัยการฟ้องผู้กระทำความผิด 1 ราย ฐานสร้างราคาหุ้น PICO พร้อมส่งเรื่องต่อ ปปง. ผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยระบุว่า ตามที่ปรากฎในสื่อต่างๆ เรื่อง ก.ล.ต. เปิดเผยการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดราย นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัทฯ ด้วยการฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง เพื่อขอให้กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในอัตราโทษสูงสุดตามกฎหมาย พร้อมรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อบริษัทฯ

โดย บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับนายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ทั้งสิ้น อีกทั้ง นายสุรินทร์ มิได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ แต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯขอยืนยันว่า คณะกรรมการ รวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ด้วยบรรษัทธรรมาภิบาลที่ดีเสมอมา

Back to top button