MCOT ลงนามสัญญาเช่าโครงข่ายทีวีรัฐสภา เผยเหลือ SD อีก 2 ช่องพร้อมบริการ


นายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นในระบบดิจิตอล ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

โดยสถานีโทรทัศน์รัฐสภา เป็นผู้เช่าโครงข่ายฯ รายที่ 5 ของ อสมท ต่อจาก ไทยรัฐทีวี, สปริงนิวส์ และวอยซ์ทีวี ซึ่งโครงข่ายฯของ อสมท ยังคงเหลือ Standard Definition (SD) จำนวน 2 ช่อง ที่พร้อมให้บริการสำหรับลูกค้าต่อไปในอนาคต

สำหรับ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 ซึ่งเป็นโทรทัศน์ดิจิตอลสาธารณะของภาครัฐบาลรายแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และรัฐสภากับประชาชน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติเห็นชอบให้สถานีฯ ได้รับสิทธิ์เป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงข่ายฯ ของ อสมทได้ติดตั้งครบทั้ง 39 สถานีหลัก โดยสัญญาณการออกอากาศจะครอบคลุม 80% ของจำนวนครัวเรือน ตามแผนของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมของการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลในประเทศไทย

Back to top button