CHAYO เซ็นสัญญาซื้อหนี้ด้อยคุณภาพไม่มีหลักประกัน “แบงก์กสิกรไทย”

CHAYO เซ็นสัญญาซื้อหนี้ด้อยคุณภาพไม่มีหลักประกัน "แบงก์กสิกรไทย"


นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ รวมทั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า และนายอรรสิทธิ์ เอื้ออารักษ์  ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK ร่วมลงนามสัญญาที่ CHAYO ซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ ประเภทหนี้ไม่มีหลักประกัน

Back to top button