SET50 สัปดาห์นี้ มองตลาด Sideway down


จับทิศ SET50 โดย AECS : SET50 (S50Z19) 18 พ.ย. 2562

กลยุทธ์การลงทุน

Trading Short S50Z19 Close : 1,083.30 (-2.20 จุด) Resistance : 1,090/1,095 Support : 1,078 Stop loss : ปิดสูงกว่า 1,095 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

จากกราฟ TF รายวัน S50Z19 เมื่อวันศุกร์ปรับตัวลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 1,079 จุด โดยเป็นการย่อลงต่อเนื่อง 5 วันติดต่อกัน สำหรับวันนี้เราคาดจะย่อลงมาทดสอบแนวรับ 1,078 จุด โดยกลยุทธ์แนะนำรอ Short บริเวณ 1,088-1,090 จุด และกำหนด Stop loss หากปิดสูงกว่า 1,095 จุด โดยในสัปดาห์นี้ เรามองตลาด Sideway down แนะหาจังหวะเล่นในกรอบ 1,077-1,095 จุด

Fund Flow Analysis:

นลท.ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้น 718.88 ลบ. บวกกับมีสถานะ Net Short 12,046 สัญญา ใน Index Futures คิดรวมเป็นมูลค่าขายสุทธิในตลาดทุน (หุ้น + Index Futures) 3,325.10 ลบ.

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DWราคาเสนอซื้อEff.Sensitivity
(มองขึ้น)(บาท)gearing(x)
S5028C2003A0.2212.00.25
S5028C2001A0.5214.70.72
S5028C1912C0.1519.50.28

 

Put DWราคาเสนอซื้อEff.Sensitivity
(มองลง)(บาท)gearing(x)
S5028P2003A0.329.50.29
S5028P2001A0.7012.80.84
S5028P1912A0.3518.70.61
S5028P1912B0.0622.60.14
ข้อมูล ณ วันที่15/11/2019

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคตการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุนและศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด

Back to top button