BBL ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวช่วง 8-9 มี.ค.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการ

BBL ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวช่วง 8-9 มี.ค.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการ


ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL แจ้งปิดปรับปรุงระบบงานชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ลูกค้าของธนาคารและลูกค้าต่างธนาคาร ไม่สามารถใช้บริการในวันและช่วงเวลาที่กำหนดได้ ตามรายละเอียด ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 22.30 น. – วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 01.30 น. ประกอบด้วย เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม (ATM) เครื่องบัวหลวงรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) บัวหลวงโฟน (เฉพาะระบบตอบรับอัตโนมัติ) บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (ใช้ได้เฉพาะ การชำระค่าสินค้าและบริการ) และการรับเงินโอนจากต่างธนาคารเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 23.00 น. – วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 01.30 น. ประกอบด้วย บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (Bualuang mBanking) บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking) และบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง (Biz iBanking)

Back to top button