HSI ดิ่งลงปรับตัวหลุดทุกแนวรับ! ระยะสั้นดูเป็นลบอย่างมาก

วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย KTZ Hang Seng (Futures …


วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย KTZ

Hang Seng (Futures – Mar 20) 9 มี.ค. 2563

กลยุทธ์การลงทุน

แนวรับ (จุด) : 25000 / 24800

แนวต้าน (จุด) : 25350 / 25600

กลยุทธ์: แนะนำให้เก็งกำไร Put DW ถ้าดัชนีมีการดีดตัวในระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย

Stop Order: ตัดขาดทุนถ้าดัชนีดีดตัวเกิน 150 จุด จากจุดเข้าเก็งกำไร

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng Futures Mar20 ดัชนีกลับมาดิ่งลงและปรับตัวหลุดทุกแนวรับ ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นต้องบอกว่าดูเป็นลบอย่างมาก โดยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ 24800 จุด ซึ่งเป็น Low ที่ทำไว้วันที่ 15 ส.ค. 2019 ขณะที่กลยุทธ์ในวันนี้ให้เน้นเก็งกำไร Put DW เป็นหลักถ้าดัชนีเกิดการดีดตัวได้ในระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
HSI28C2004A 1.07 11.1 0.05
HSI28C2004B 0.60 14.1 0.03

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
HSI28P2004A 0.66 11.1 0.03
HSI28P2004B 0.96 10.6 0.04
ข้อมูล ณ วันที่ 06/03/2020

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจากบล. เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

Back to top button