CAZ คว้างานก่อสร้างโครงการ พลังงานสะอาด มูลค่า 1.61 พันลบ.


บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CAZ เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง เป็นโครงการพลังงานสะอาด มูลค่าโครงการ 1,608,470,720.00 บาท ขอบเขตงาน จัดหา ผลิตขึ้นรูปและติดตั้ง งานโครงสร้าง งานเครื่องกล งานท่อที่ตั้งโครงการ จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาก่อสร้าง 28 เดือน

Back to top button