NOBLE เนื้อหอม! กองทุน-รายใหญ่รุมจีบ ลุ้นเข้าคำนวนดัชนี SET100


บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายธงชัย บุศราพันธ์ และ nCrowne Pte.Ltd ว่ามีการทำรายการขายหุ้นบิ๊กล็อตจำนวนคนละ 12.25 ล้านหุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 24.50 ล้านหุ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมีช่วงราคาที่ 18.5-20.0 บาท คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ปิดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ราคา 20.50 บาท อยู่ที่ 2.4%-9.7%

ด้านนายธงชัย บุศราพันธ์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของบริษัทฯ กล่าวว่า การทำรายการดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทฯ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มสัดส่วนนักลงทุนสถาบัน จึงได้มีการทำรายการซื้อขายหุ้นระหว่างนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด และนักลงทุนต่างประเทศผ่าน UBS AG HONG KONG BRANCH เป็นต้น รวมทั้งนักลงทุนรายใหญ่อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นความตั้งใจของบริษัทฯ ที่อยากกระจายหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบันเพื่อเพิ่มฐานนักลงทุนสถาบันให้มากขึ้น

“ผมเชื่อว่าการทำรายการซื้อขายหุ้นครั้งนี้จะช่วยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัทฯ ให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุน ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งของตัวชี้วัดในการเข้าไปสู่ดัชนี SET 100 โดยสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ 28% หลังทำรายการ” นายธงชัย กล่าว

ทั้งนี้ หลังจากการทำรายการซื้อขายหุ้นดังกล่าว ทำให้นายธงชัย บุศราพันธ์ และ nCrowne Pte.Ltd มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 20.1%

Back to top button