“THE BANK OF NOVA SCOTIA” ขายหุ้น TMB ออก เหลือถือไม่ถึง 5%

“THE BANK OF NOVA SCOTIA” ขายหุ้น TMB ออก เหลือถือไม่ถึง 5%


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการจำหน่าย หุ้นของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB โดย THE BANK OF NOVA SCOTIA ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 0.1037% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.903% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TMB อันดับ 1-5

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. ING BANK N.V. 22,190,033,791 23.03
2. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 19,389,891,967 20.12
3. กระทรวงการคลัง 11,364,282,005 11.79
4. THE BANK OF NOVA SCOTIA 5,023,611,111 5.21
5. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 4,926,405,658 5.11

ที่มา : ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/07/2563)

Back to top button