SVI รูดหนัก 6% เซ่นก.ล.ต.ลงดาบ “พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ” เด้งหลุดตำแหน่ง CEO


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้น บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ SVI ล่าสุด ณ เวลา 10.55 น. อยู่ที่ระดับ 5.20 บาท ปรับตัวลดลง 0.35 บาท หรือ 6.31% สูงสุดที่ระดับ 5.40 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 5.10 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 63.42 ล้านบาท

โดยราคาหุ้น SVI ปรับตัวลดลงภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับนายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกล่าวหากรณีการใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ SVI ชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทกำลังพิจารณาหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงขอคำแนะนำจากฝ่ายกฏหมายเพื่อปรึกษาหารือกับสำนักงานก.ล.ต.ในเรื่องนี้ต่อไป โดยนายพงษ์ศักดิ์ จะพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามวันที่กำหนดในหนังสือจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในขั้นตอนต่อไปทันนี้

โดยบริษัทเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 3 ก.พ.2564 เพื่อพิจารณาหารือในเรื่องดังกล่าวและบริษัทจะดำเนินที่จำเป็นตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทจะรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงนักลงทุนทราบหากมีความคืบหน้าประการใดในเรื่องนี้ทันที

อนึ่ง ก.ล.ต. ได้ดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 2 ราย ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ (นายพงษ์ศักดิ์) และนางสาวนนทิยา พลวัฒน์ (นางสาวนนทิยา) กรณีร่วมกันซื้อหุ้น SVI โดยรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน โดยให้ผู้กระทำความผิดทั้ง 2 รายชำระเงินรวมจำนวน 38,330,254 บาท และกำหนดระยะเวลาห้ามบุคคลทั้ง 2 รายเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

 

 

Back to top button