IIG เร่งฉีด “ซิโนฟาร์ม” พนักงานครบ 100% ยกระดับความปลอดภัย-สร้างความเชื่อมั่นลูกค้า

IIG ลดภาระภาครัฐเร่งฉีด “ ชิโนฟาร์ม” ให้พนักงานครบ 100% ยกระดับความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงาน คู่ค้า และลูกค้าที่ใช้บริการ


นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ที่กำลังทวีความรุนแรงมากในตอนนี้ โดยเฉพาะในประเทศไทย ทางกลุ่มบริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของพนักงานทุกคน บริษัทฯ จึงได้เร่งจัดหาวัคซีน เพื่อฉีดให้แก่พนักงานทุกคนโดยเร็วที่สุด

ล่าสุด บริษัทฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นวัคซีนที่ภาคเอกชนออกค่าใช้จ่ายเอง โดยนี้ คาดว่าจะสามารถฉีดให้แก่พนักงานครบ 100% ภายในเดือนกรกฎาคมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน คู่ค้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังถือเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระแก่ภาครัฐ และบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้ง ยังช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเปิดประเทศและฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วยิ่งขึ้นต่อไป

“นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 กลุ่ม iiG ยังมีมาตรการดูแลพนักงานมาโดยตลอด คือการจัดทำประกัน COVID-19 ให้แก่พนักงานเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เพื่อช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและดูแลพนักงาน อีกทั้งนโยบาย Work From Home เพื่อป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเติบโตของบริษัทฯ” นาย สมชาย กล่าว

Back to top button