“ปริญญ์” แท็คทีม ปชป. วัฒนา เปิดศูนย์พักคอย-เร่งแยกผู้ติดเชื้อในชุมชนแออัด

“ปริญญ์” แท็คทีม ปชป. วัฒนา เปิดศูนย์พักคอย “โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน”-เร่งแยกผู้ติดเชื้อในชุมชนแออัด พร้อมลงพื้นที่แจกถุงยังชีพแก่ผู้กัก


นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยว่าที่.ร.ต. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น นายประสิทธิ์ รักสลาม คณะทำงานรมช.มหาดไทย (นายนิพนธ์  บุญญามณี) อดีตส.ก. เขตวัฒนา นายบัญชา บุญชม นายเมธาวิน มีสุวรรณ และนายสมัย มะลูลีม อดีตส.ข. เขตวัฒนา ร่วมกันเปิดศูนย์พักคอย “โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน” ณ เขตวัฒนา โดยเปิดรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวเป็นวันแรกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่โรงพยาบาลหลายแห่งประสบปัญหาเตียงเต็ม ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ ทำให้คนที่อาการไม่รุนแรงหรือเป็นผู้ป่วยสีเขียวจำเป็นต้องกักตัวอยู่บ้าน (Home isolation) หรือใช้บริการศูนย์พักคอยชุมชน (Community isolation) เป็นหลัก ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี อาจทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อในชุมชนต่าง ๆ เพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนแออัด

ด้วยเหตุนี้ ทีมเศรษฐกิจทันสมัยพรรค ปชป. จึงตระหนักถึงความสำคัญของการแยกตัวผู้ป่วยผู้ติดเชื้อออกจากครอบครัวหรือชุมชนอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสในวงกว้าง โดยเดินหน้าสนับสนุนให้ใช้สถานศึกษา ทั้งของภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงเข้ม จัดทำเป็นสถานที่พักคอยผู้ป่วย และประสานหน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงคนในชุมชนให้มาร่วมกันดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ช่วยสร้างศูนย์พักคอยวัดสะพาน เขตคลองเตย เพื่อแยกตัวผู้ป่วยออกจากชุมชนแออัดคลองเตยมาแล้ว และในครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสขยายความช่วยเหลือมายังศูนย์พักคอยโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนาด้วย โดยร่วมกันเปิดศูนย์พักคอย สนับสนุนทุนทรัพย์ และมอบอุปกรณ์จำเป็นให้แก่ผู้ป่วย อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เตียงกระดาษ และฟูกที่นอน

โดยศูนย์พักคอยโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และผู้นำศาสนาอิสลามภายในพื้นที่ สำหรับเปิดรับผู้ป่วยสีเขียวที่ไม่สะดวกกักตัวอยู่บ้าน โดยมีโรงพยาบาลปิยะเวทและศูนย์บริการสาธารณสุข 21 ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมจากชุมชนสุเหร่าบ้านดอนเป็นผู้ประกอบอาหารให้ทั้ง 3 มื้อ

นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน นายปริญญ์และทีมเศรษฐกิจทันสมัย ปชป. ยังได้ลงพื้นที่ชุมชนนวลจิต (ซอยเอกมัย 30) เพื่อแจกข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช แก่ผู้ที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในช่วงที่ไม่สามารถหารายได้เลี้ยงชีพได้ตามปกติ

Back to top button