SVT จ่อขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น เล็งเทรด SET ระดมทุนขยาย Vending Machine

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT จ่อขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น เล็งเทรด SET ระดมทุนขยายเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) แตะ 20,000 เครื่อง ในปี 2566


นางอาภัสรา ภาณุพัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ “SVT” ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ภายใต้แบรนด์ SUN Vending เปิดเผยว่า จุดเด่นของบริษัท คือ การเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจค้าปลีกขายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending machine) ในประเทศไทยแบบครบวงจรมากว่า 20 ปี

โดย SVT เป็นผู้นำตลาดอันดับ 1 ของตลาดเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในประเทศไทย ทั้งในด้านการปรับปรุงสภาพและประกอบ ติดตั้ง ระบบชำระเงินของเครื่องอัตโนมัติ และจำนวนเครื่องอัตโนมัติที่ให้บริการ รวมถึงมีศักยภาพในการปรับปรุงสภาพและประกอบ เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เพื่อใช้งานและจำหน่ายให้กับลูกค้าตามความต้องการ และมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ โดยการขายโฆษณาบนเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

นอกจากนี้ SVT ยังมีทีมวิจัยที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติไม่ว่าจะมาจากผู้ผลิตรายใดสามารถเชื่อมต่อข้อมูลการทำงาน และรับชำระค่าสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับความคืบหน้าภายหลังจากที่ บมจ. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี หรือ “SVT” ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน และได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ ไฟลิ่ง ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) แล้วนั้น ขณะนี้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เริ่มนับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับเงินระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะนำไปใช้ในการจัดหาเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เพื่อขยายการติดตั้งให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ โดยจะซื้อเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เพื่อขยายการติดตั้งการให้บริการเป็น 20,000 เครื่อง ในปี 2566 ซึ่งคาดหวังว่าจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยังจะขยายการติดตั้งเครื่องอัตโนมัติด้วยโมเดลธุรกิจใหม่ในรูปแบบ Franchise รวมถึงความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะใช้พัฒนาระบบและจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ แบบ Smart โดยการติดตั้งจอสัมผัสบนเครื่องอัตโนมัติ, การติดตั้งระบบ Vending Machine Control (VMC), การติดตั้งระบบ Vending Machine management (VMM) และการพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้รองรับกับความต้องการของลูกค้า และทิศทางขององค์กร สำหรับเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติแบบออนไลน์

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564 มีการเติบโต แม้ภาพรวมเศรษฐกิจชะลอตัว โดยบริษัทมีรายได้รวม 488.11 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 3.50% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 471.60 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 21.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.87% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 20.62 ล้านบาท เนื่องจากมีการเพิ่มจำนวนเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในการให้บริการเพิ่มขึ้น และเพิ่มประเภทสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้งานของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ค่าเสื่อมราคาลดลงในไตรมาสนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีประเภทเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่ให้บริการเป็น 4 รูปแบบหลัก  คือ 1. เครื่องจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่ม (Can & Bottle) 2. เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบบานกระจก ( Glass Front ) 3. เครื่องจำหน่ายสินค้าประเภทถ้วยแบบร้อนเย็น (Cup Hot and Cold) และ 4. เครื่องสำหรับขายอาหารกึ่งสำเร็จรูป ( Noodle) สินค้าที่จำหน่ายผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เครื่องดื่ม, ขนมขบเคี้ยว, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ขนมปังเบอเกอรี่,อุปกรณ์เสริมสำหรับมือถือ และหน้ากากMASK ฯลฯ

Back to top button