Stock Daily – บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม

Stock Daily - บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม ประจำวันที่ 8 ก.ย.64


BUY: BSBM Support: 1.48 –1.49 Resistance: 1.57 –1.68 Stop Loss: 1.46

Last Price1.49 บาท (07/09/2021)

Comment

ราคาหุ้นแกว่งตัว Sidewayขณะที่ RSI ยกตัวขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งมีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นเพิ่มขึ้น ลุ้นปรับตัวขึ้นตามกรอบ

 

BUY: HUMAN Support: 10.50–10.60 Resistance: 10.80 – 11.10 Stop Loss: 10.40

Last Price10.60 บาท (07/09/2021)

Comment

ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นยืนเหนือเส้นแนวโน้มขาลงและมีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นเพิ่มขึ้น ลุ้นปรับตัวขึ้นต่อได้

Back to top button