หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 13 ก.ย.2564


หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

IVL

44.00 บาท ได้เป็นแนวต้าน Neckline สำคัญ ที่หากสามารถBreak ได้จะเป็นสัญญาณซื้อขนาดใหญ่ ที่คาดว่าจะสามารถทำ New High ขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ รอ Follow Buy เหนือ

44.00 บาท เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 42.50 41.50

แนวต้าน 47.50 49.50

Stop Loss 41.50 บาท

 

 

EA

ระดับราคา กำลังไต่ระดับสูงขึ้นตามสัญญาณซื้อที่เกิดขึ้นตั้งแต่ Break 64.50 บาทขึ้นมา โดยมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ในการขึ้นรอบใหญ่ที่ 71.50 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ซื้อ เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 65.75 64.75

แนวต้าน 69.50 71.50

Stop Loss 64.00 บาท

 

JMART

ระดับราคาได้ Break แนวต้าน Neckline ส าคัญที่บริเวณ 41.00 บาท ขึ้นมา เป็นสัญญาณซื้อที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Targetในการขึ้นรอบใหญ่ที่ 50.00 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ซื้อ เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 41.00 40.00

แนวต้าน 44.00 48.00

Stop Loss 39.50 บาท

 

 

SCC

ระดับราคาได้ปรับตัวลงมาบริเวณ Strong Support ของแนวโน้ม Sideway ที่มี Channel อยู่ระหว่าง 406.00 – 436.00 บาทในขณะที่ RSI ได้ลงมาที่ Low เดิมทำให้พร้อมไต่ระดับสูงขึ้นในแนวโน้มดังกล่าว

กลยุทธ์ ทยอยซื้อที่แนวรับ

แนวรับ 410.00 406.00

แนวต้าน 428.00 434.00

Stop Loss 398.00 บาท

Back to top button