KBANK แจงขายประกัน “โดนแฮกเงินหาย” ยันไม่มีเจตนาฉวยจังหวะโกยรายได้

KBANK แจงขายประกัน "โดนแฮกเงินหาย" ยันไม่มีเจตนาฉวยจังหวะโกยรายได้ พร้อมสั่งระงับโฆษณาผลิตภัณฑ์ทุกช่องทางตั้งแต่ 17 ต.ค.64


ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK ชี้แจงภาพโฆษณาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ที่มีข้อความว่า “โดนแฮกเงินหาย” นั้น  ธนาคารเป็นผู้เสนอขายประกันดังกล่าว โดยจะให้ความคุ้มครองความเสียหาย 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.คุ้มครองผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ กรณีผู้ขายไม่ส่งสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่แจ้งว่าจะจัดส่ง,2. ผู้ซื้อได้รับสินค้าไม่ครบตามรายการสั่งซื้อ

และ 3. สินค้าได้รับความเสียหายทางกายภาพ, สินค้าไม่เป็นไปตามที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ คุ้มครองผู้ขายจากการถูกหลอกลวงให้ส่งสินค้า และไม่ได้รับเงินภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้งว่าจะจัดส่ง คุ้มครองเงินส่วนตัวที่หายจากบัตร บัญชี หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ จากการถูกโจรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ โดยวิธีการใช้บัตรชำระเงิน,การเข้าสู่บัญชีธนาคาร,การเข้าสู่ e-Wallet ของผู้เอาประกันภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีที่ไม่สามารถเรียกคืนได้จากผู้ออกบัตร หรือผู้ให้บริการบัญชี/กระเป๋าเงินออนไลน์

ทั้งนี้ธนาคารมีการจัดทำโฆษณาเพื่อสื่อสารทางการตลาดที่สอดคล้องกับประสบการณ์ในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของลูกค้า 7 รูปแบบ ซึ่งข้อเสนอตามภาพเป็นการนำเสนอให้กับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (ประมาณ 12,000 คน) ผ่าน K PLUS เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ก่อนจะเกิดกระแสข่าวการตัดเงินที่ผิดปกติผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของประชาชนจำนวนมากตามที่สื่อต่าง ๆ ได้มีการนำเสนอในช่วงนี้

โดยทันทีที่ทราบประเด็นความเดือดร้อนดังกล่าว ในวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ธนาคารได้ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ด้วยรูปแบบข้างต้นในทุกช่องทาง

ทั้งนี้ ธนาคารยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาในการเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบนี้ ในช่วงสถานการณ์ที่สังคมมีกระแสวิตกเช่นนี้แต่อย่างใด

Back to top button