QH รายได้ขายอสังหาฯหด! กดกำไรไตรมาส 3 วูบ 54% เหลือ 262.94 ลบ.

QH รายได้ขายอสังหาฯหด! กดกำไรไตรมาส 3 วูบ 54% เหลือ 262.94 ลบ. ฟาก 9 เดือน มาที่ 1.17 พันลบ.


บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ QH รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

โดยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับไตรมาส 3 ของปี 2564 ลดลงจำนวน 926 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี2563 เนื่องจากรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินลดลงจำนวน 728 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563

อีกทั้งรายได้จากการขายคอนโดมิเนียมลดลงจำนวน 198 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ73 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี2563 เนื่องจากผลกระทบจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ปิดแคมป์คนงานและหยุดก่อสร้างเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

Back to top button