CHOW พุ่งแรง 23% จ่อบุ๊ก 9.7 พันลบ. ไตรมาส 1 หลังขาย “โซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น”

CHOW พุ่งแรง 23% หลัง บ.ย่อย PSJP-RICI ได้ขายโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น “โซลาร์ฟาร์ม” ได้เงินจำนวน 9,699 ลบ. คาดว่าจะบุ๊กเข้าได้ในช่วงไตรมาส 1/2565


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (14 มี.ค. 2565) ราคาหุ้น บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ณ เวลา 12:17 น. อยู่ที่ระดับ 5.10 บาท บวกไป 0.94 บาท หรือขึ้นไป 22.60% โดยทำจุดสูงสุดที่ 5.35 บาท และทำจุดต่ำสุดที่ 4.50 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 62.09 ล้านบาท

โดยราคาหุ้นบนกระดานของ CHOW ปรับตัวขึ้นร้อนแรง ซึ่งเป็นการตอบรับหลังบริษัทแจ้งข้อมูลผ่านสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เจแปน จำกัด (PSJP) และบริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด (RICI) ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 87.36% ผ่านบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (CEPL) ได้ดำเนินการจำหน่ายบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่นตามสัญญาบรรลุผลสำเร็จแล้ว คิดเป็นมูลค่ารายการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 14,000 ล้านเยน หรือเท่ากับ 4,114 ล้านบาท

สำหรับมูลค่ารายการดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าสุทธิของกิจการ (Enterprise Value) ทั้งหมดประมาณ 33,000 ล้านเยน หรือเทียบเท่ากับ 9,699 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราขายถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเทียบเท่ากับ 29.3906 บาทต่อ 100 เยน)

Back to top button