BBIK บวก 4% รับกำไรปี 66 โตเท่าตัว พ่วงปันผลหุ้น-เงินสด XD 30 เม.ย.นี้

BBIK บวก 4% รับกำไรปี 66 โต 119% แตะ 278 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อน 127 ล้านบาท พร้อมแจกปันผลหุ้น 1 หุ้นเดิม ต่อ 0.837 หุ้นปันผล และปันผลเงินสด 0.3815 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 เม.ย.67 กำหนดจ่ายวันที่ 21 พ.ค.นี้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(21ก.พ.67) ราคาหุ้นบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ณ เวลา 10:05 น. อยู่ที่ระดับ 102.50 บาท บวก 4.25 บาท หรือ 4.33% ราคาสูงสุด 105.00 บาท ราคาต่ำสุด 101.50 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 13.22 ล้านบาท

โดย BBIK รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 66 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีกำไรสุทธิ ดังนี้

สำหรับปี 2566 กลุ่มบริษัทฯมีผลประกอบการสูงเป็นประวัติการณ์ทั้งส่วนของรายได้และกำไรสุทธิ โดยรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปี 2566 อยู่ที่ 1,313.29 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 749.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 133 ซึ่งเป็นผลมาจาก 1) ความต้องการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นที่ยังคงเติบโต แม้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว เนื่องจากการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้องทำอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์เทรนด์การทำธุรกิจ รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแขง่ ขนั ลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่าย และขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้ในระยะยาว ประกอบกับการมุ่งสร้าง Synergy การทำงานร่วมกันของกลุ่มบริษัทฯ ในเครือ

2) บริษัทที่ได้ลงทุนใหม่ในปี 2566 ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในการใช้เทคโนโลยีเพื่อรับมือปัญหาเศรษฐกิจและการสร้างแต้มต่อทางธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลต่อการเติบโตอย่างมากโดยเฉพาะธุรกิจ DX และAI ทั้งนี้ การเติบโตของรายได้กลุ่มบริษัทฯ มาจากทั้งการต่อยอดการให้บริการในกลุ่มลูกค้าเดิมรวมถึงการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ ในส่วนของงาน PMO ที่มียอดรายได้รวมในปี 2566 ลดลง เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการมุ่งเน้นการให้บริการที่เป็น end-to-end มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะใช้บุคลากรด้าน PMO ร่วมไปในการให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีขนาดใหญ่อื่นๆ เช่นงานโครงการของ DX หรือ AI เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ในปี2566 การรับงานการให้บริการด้าน PMO ที่แยกโดยเฉพาะ มียอดที่ลดลง

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังสร้างการเติบโตในตลาดต่างประเทศจากคุณภาพการให้บริการที่ทำให้เกิดการต่อยอดการให้บริการในกลุ่มลูกค้าเดิม ส่งผลให้มีรายได้จากต่างประเทศสำหรับปี 2566 สำหรับการให้บริการธุรกิจ DX ในสหราชอาณาจักรและเวียดนาม ที่มียอดรายได้รวมอยู่ถึง 65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44

อีกทั้งบริษัทเตรียมจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 66 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.เป็นหุ้นในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 0.837 หุ้นปันผล และจ่ายปันผลเป็นเงินสดอีก 0.3815 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 30 เม.ย.2567 กำหนดจ่ายวันที่ 21 พ.ค.2567

Back to top button