TU ยันปฏิบัติตามกฏหมายค้าแรงงานทาสฉบับใหม่ ยุติการใช้แรงงานทาส-การค้ามนุษย์

TU ยันปฏิบัติตามกฏหมายค้าแรงงานทาสฉบับใหม่ สนับสนุนยุติการใช้แรงงานทาส-การค้ามนุษย์ในห่วงโซ่อุปทาน


บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU ประกาศแถลงการณ์วันนี้ (17 มิ.ย.) ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายการค้าแรงงานทาสฉบับใหม่ด้วยความโปร่งใส เพื่อสนับสนุนกฎหมายการค้าแรงงานทาสของประเทศอังกฤษฉบับใหม่ (Modern Slavery Act 2015)

โดยแถลงการณ์ฉบับนี้เปิดเผยถึง การยุติการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ในห่วงโซ่อุปทานของการดำเนินธุรกิจของไทยยูเนี่ยน ซึ่งรวมถึงความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว การเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล และยกระดับฐานะการเป็นผู้นำด้วยการขจัดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมอาหารทะเล

ด้านนายแดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน เปิดเผยว่า ไทยยูเนี่ยนมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการค้ามนุษย์และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง ทั้งในกระบวนการดำเนินงาน และในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท อีกทั้งมีความยินดีอย่างยิ่งกับการที่ประเทศอังกฤษได้ออกกฎหมายการค้าแรงงานทาสฉบับใหม่มา เพื่อหยุดยั้งปัญหาการค้าแรงงานทาสและการค้ามนุษย์

“ในฐานะที่ไทยยูเนี่ยนเป็นองค์กรระดับโลก ห่วงโซ่อุปทานของเราจึงค่อนข้างมีความซับซ้อน แต่เรากำลังดำเนินการเพื่อยับยั้งกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการจัดการอย่างรอบคอบในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการดำเนินการตรวจสอบ และยกระดับซัพพลายเออร์ของเราให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น”

Back to top button