หุ้น ASAP แซ่บหรือไม่

นั่งอ่านไฟลิ่ง บมจ.ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ (ASAP) ที่กำลังขายไอพีโอช่วง 22-24 มี.ค.นี้


ลูบคมตลาดทุน : ธนะชัย ณ นคร

 

นั่งอ่านไฟลิ่ง บมจ.ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ (ASAP) ที่กำลังขายไอพีโอช่วง 22-24 มี.ค.นี้

พอสรุปสาระสำคัญๆ ออกมาได้แบบนี้นะ

ASAP เขาทำธุรกิจรถยนต์ให้เช่า

จำนวนหุ้นที่เสนอขายคือ 210 ล้านหุ้น ไอพีโอหุ้นละ 3.03 บาท(บุ๊คแวลู 1.48 บาท/หุ้น)

และมี บล.ทิสโก้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ดูจากจำนวนหุ้นที่เสนอขาย มาคำนวณกับราคาไอพีโอ ก็ถือว่า “ไม่หนัก” เท่าไหร่

เพียงแต่หุ้นอยู่ในมือของนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ค่อนข้างเยอะ หรือประมาณ 91 ล้านหุ้น

ส่วนนักลงทุนทั่วไป 73 ล้านหุ้น

และผู้มีอุปการคุณกับพนักงานอีก 25 ล้านหุ้น

ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน คือ “กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส” หรือ KCAR

และ “ภัทรลีสซิ่ง” หรือ PL

ผลประกอบการของทั้ง KCAR และ PL ถือว่าดี มีกำไรในช่วง 4 ปีย้อนหลัง เติบโตมาโดยตลอด

ระดับพี/อี ล่าสุดของ KCAR อยู่ที่ 11.34 เท่า

และ PL อยู่ที่ 12.57 เท่า

ส่วนของหุ้น ASAP มีการะบุในไฟลิ่งว่า หากคำนวณโดยใช้กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.16 บาท

และคำนวณจากกำไรสุทธิปี 2559 ที่ 69.83 ล้านบาท และหารด้วยหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ 450 ล้านหุ้น

จะได้พี/อี เท่ากับ 18.94 เท่า

แต่ในกรณีคำนวณโดยใช้กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.11 บาท

และคำนวณจากกำไรสุทธิปี 2559 จำนวน 69.83 ล้านบาท และหารด้วยหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 660 ล้านหุ้น

จะได้ค่าพี/อี เท่ากับ 27.55 เท่า

มีประเด็นที่น่าสนใจอีก

คือ หุ้น 450 ล้านหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมถืออยู่ก่อนเสนอขายประชาชน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่นำหุ้น 363 ล้านหุ้น ออมาขายในระยะเวลา 1 ปี นับจากหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ส่วนหุ้นอีก 87 ล้านหุ้น ไม่ติดระยะเวลาห้ามจำหน่าย

ปุจฉา? ระดมทุนแล้วนำไปใช้อะไรบ้าง

วิสัจชนา…1.ลงทุนในโครงการ asap Auto Park ที่ ถ.บางนา-ตราด, 2.ชำระคืนเงินกู้ยืม และ 3.เงินทุนหมุนเวียน

แล้วผลการดำเนินงานที่ผ่านมาล่ะเป็นอย่างไร?

ปี 2557 กำไรสุทธิ 34.58 ล้านบาท, ปี 2558 กำไรสุทธิ 56.04 ล้านบาท และปี 2559 กำไรสุทธิ 69.83 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2559 มีจำนวนรถยนต์ให้เช่าอยู่กว่า 7,512 คัน มีทั้งให้เช่าระยะยาว (นิติบุคคล) ระยะสั้น (บุคคลธรรมดา) ให้เช่าพร้อมคนขับ (Limousine) และมีเคาน์เตอร์ ASAP ตามสนามบินต่างๆ ของหุ้น AOT ทั้งหมด 6 แห่ง

ประเด็นความเสี่ยงด้านการเงินคือ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่าวนผู้ถือหุ้น หรือ D/E Ratio ค่อนข้างสูง

สิ้นปี 2559 มี D/E Ratio อยู่ 8.60 เท่า

แต่ในไฟลิ่งเขาบอกว่า โครงสร้างทางการเงินนี้ ถือเป็นปกติของรถยนต์ให้เช่า

เพราะแหล่งเงินทุนที่ใช้โดยส่วนใหญ่หรือทั้งหมดสำหรับการซื้อรถยนต์จะเป็นการกู้ยืมเงิน

หนี้สินส่วนใหญ่เป็นระยะยาว แบ่งชำระเป็นหลายงวด สอดคล้องกับกระแสเงินสดของ ASAP จึงมีความสี่ยงด้านการชำระหนี้ต่ำ และที่ผ่านมาก็ไม่เคยผิดนัด

ใครเป็นใครในบอร์ดของหุ้น ASAP บ้าง

เท่าที่เห็นและคุ้นเป็นอย่างยิ่ง คือคุณญนน์ โภคทรัพย์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ แบงก์ไทยพาณิชย์ (SCB) นั่งเป็นกรรมการ และประธานกรรมการ

คุณญนน์ ยังถือหุ้น 0.68% ในหุ้น ASAP

หุ้น ASAP จะเริ่มเทรดใน SET วันแรกคือ 30 มี.ค.นี้

ส่วนจะแซ่บหรือไม่ ต้องติดตาม

Back to top button