TM ชี้ Q3 โตเด่น! ชูชุดตรวจ ATK หนุน

Q3/64 สำหรับ TM ประเมินว่าจะฟื้นตัวเด่น ซึ่งโดยหลักหนุนจากการจำหน่ายชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หลังบริษัทมีการนำเข้ามาจำหน่าย


คุณค่าบริษัท

ก่อนประกาศงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2564 สำหรับ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM ล่าสุดมีทางนักวิเคราะห์ประเมินว่า แนวโน้มผลประกอบการในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 จะฟื้นตัวเด่น ซึ่งโดยหลักหนุนจากการจำหน่ายชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หลังบริษัทมีการนำเข้ามาจำหน่าย

ทั้งนี้โดยคาดว่าชุดตรวจดังกล่าวจะมียอดขายสูง และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดี ประกอบกับผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทจัดจำหน่ายได้มีการฟื้นตัว หลังจำนวนผู้ป่วยในตามโรงพยาบาลมีการฟื้นตัว

เบื้องต้น บล.เอเชีย เวลท์ คาดว่าบริษัทจะมีรายได้ในไตรมาส 3 ปี 2564 ราว 160-170 ล้านบาท และกำไรสุทธิที่ 40-45 ล้านบาท

นอกจากนี้ พบว่าแนวโน้มผลประกอบการในครึ่งหลังของปี 2564 มีแนวโน้มฟื้นตัวเด่น ซึ่งหนุนจากชุดตรวจ ATK และการฟื้นตัวของกำลังซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง โดยเฉพาะที่ใช้ในห้องผ่าตัด โดยคาดว่ารายได้ในส่วนดังกล่าวจะฟื้นตัวต่อเนื่องไปยังปี 2565 ซึ่งได้อานิสงส์จากการเปิดประเทศ ทำให้ผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างชาติจะกลับมารักษาตัวได้ปกติ โดยเฉพาะ Pent Up Demand จากผู้ป่วยต่างชาติ จะหนุนการจำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์การผ่าตัด

พร้อมด้วยประเมินกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2564 อยู่ที่ 50-55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% ถึง 34% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตาม หากย้อนกลับไปช่วงปี 2563 โดยลักษณะของผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งออกเป็น อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรายได้ 91% และอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรายได้ 9%

ดังนั้นสัดส่วนรายได้หลักจะยังเป็นอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองเป็นตัวนำในช่วงโควิด-19 ระบาด

ส่วนหากไปวิเคราะห์ฐานะทางการเงินเพื่อเป็นตัวแปรในการตัดสินใจต่อการลงทุน พบว่าฐานะทางการเงินของบริษัทยังดูดี เพราะบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากถึง 558.26 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับหนี้สินหมุนเวียน 283.97 ล้านบาท ได้ค่า CURRENT RATIO อยู่ที่ระดับ 1.97 เท่า ถือว่าสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทมากพอสมควร

ขณะที่หนี้สินของบริษัทไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง เพราะบริษัทมีหนี้สินรวมแค่ 302.50 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นมากถึง 475.92 ล้านบาท ได้ค่า D/E อยู่ที่ระดับ 0.64 เท่า แสดงว่า บริษัทยังไม่มีส่วนของหนี้สินมารบกวน

สิ่งสำคัญทางนักวิเคราะห์ประเมินกรอบราคาเป้าหมายไว้ที่ 4.42-4.88 บาท

….

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นางสุนทรี จรรโลงบุตร 73,606,800 หุ้น 23.90%
  2. นายศุภพงษ์ จรรโลงบุตร 66,000,000 หุ้น 21.43%
  3. น.ส.แพร จรรโลงบุตร 22,485,070 หุ้น 7.30%
  4. น.ส.ปรางฉาย จรรโลงบุตร 22,000,000 หุ้น 7.14%
  5. นายศิรประเสริฐ จีระพรประภา 3,565,600 หุ้น 1.16%

รายชื่อกรรมการ

  1. นางอภิรมย์ เวชภูติ ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
  2. นายศุภพงษ์ จรรโลงบุตร ประธานกรรมการบริหารและประธานบริหาร, กรรมการ
  3. นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง รองประธานกรรมการบริษัท
  4. นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
  5. น.ส.ปรางฉาย จรรโลงบุตร กรรมการ

Back to top button