ทานด้วยธรรม

วันนี้เป็นวันเปียอิ้ง ดวงวันนี้แจ่มจรัส การทำอะไรควรมีความบริสุทธิ์ใจและเล็งการณ์ไกลให้ดี


โหงวเฮ้งหุ้น

อันทานคือการให้  ด้วยปัจจัยต่างต่างกัน

ก่อนให้ควรเลือกสรร  ด้วยสิ่งของตามคลองธรรม

วันนี้เป็นวันเปียอิ้ง ดวงวันนี้แจ่มจรัส การทำอะไรควรมีความบริสุทธิ์ใจและเล็งการณ์ไกลให้ดี ธุรกิจวันนี้การค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะมีผลกำไรบ้าง ถ้าไม่เสี่ยงเกินไปหรือโลภมาก

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ SCB หรือ TTB

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ EASTW และ WHA

คติวันนี้ “ผู้ให้..ย่อมได้มิตร”

Back to top button