ความโลภ

วันนี้เป็นวันเปี๋ยจื้อ ดวงวันนี้ดีปานกลางไม่มีอะไรเด่นและร้ายนัก การทำอะไรจงอย่าเสี่ยงและโอ้อวด สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ TLI หรือ BLA


โหงวเฮ้งหุ้น

ไม่มีภัยพิบัติใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการไม่พอใจ

ไม่มีโชคร้ายใดยิ่งใหญ่ไปกว่า “ความโลภ”

วันนี้เป็นวันเปี๋ยจื้อ ดวงวันนี้ดีปานกลางไม่มีอะไรเด่นและร้ายนัก การทำอะไรจงอย่าเสี่ยงและโอ้อวด ธุรกิจวันนี้ การเล็งการณ์ไกลเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือการเงิน ควรใช้ประสบการณ์ ข้อมูลของสิ่งแวดล้อมมาประกอบ..

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ TLI หรือ BLA

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ OSP และ CBG

คติวันนี้ “รู้จักยอมแพ้..คือความแข็งแกร่ง”

Back to top button