เมื่อเจอจึงรู้.!

วันนี้เป็นวันกุ้ยทิ่ว ดวงชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่ในเกณฑ์ปานกลาง ธุรกิจวันนี้ การติดต่อธุรกิจการเงินของบางท่านอาจจะมีการวุ่นวายและตกลงกันไม่ได้


โหงวเฮ้งหุ้น

เมื่อล้มป่วย..จึงรู้ว่า “สุขภาพสำคัญที่สุด”

เมื่อตกงาน ..จึงรู้ว่า “มีงานทำสำคัญที่สุด”

เมื่อเศร้าใจ ..จึงรู้ว่า “ความสุขใจสำคัญที่สุด”

วันนี้เป็นวันกุ้ยทิ่ว ดวงวันนี้ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่ในเกณฑ์ปานกลาง ธุรกิจวันนี้ การติดต่อธุรกิจการเงินของบางท่านอาจจะมีการวุ่นวายและตกลงกันไม่ได้

หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ BGRIM หรือ GULF

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ CPAXT และ HMPRO

คติวันนี้ “มารไม่มี …บารมีไม่เกิด”

Back to top button