LDC ไม่ฟื้น! ปี 59 ขาดทุนเพิ่มเกินเท่าตัวมาที่ 82.53 ลบ.

LDC ไม่ฟื้น! ปี 59 ขาดทุนเพิ่มเกินเท่าตัวมาที่ 82.53 ลบ. จากปีก่อน 30.62 ลบ. หลังต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการเปิดสาขาใหม่

บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) หรือ LDC รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 59สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.59 (รวมบริษัทย่อย)

ปี 2559 2558
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) -82.53 -30.62
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (บาท) -0.16 -0.08
% เปลี่ยนแปลง 169.55

โดยผลการดำเนินงานในช่วงดังกล่าวขาดทุนเพิ่มขึ้นโดยสาเหตุหลักเกิดจากต้นทุนที่เกิดจากการเปิดสาขาใหม่ในต่างจังหวัดในปี 59 ที่ผ่านมา ซึ่งได้แก่ค่าใช้จ่ายเครื่องมือแพทย์ ค่าเช่าของสาขา ค่าตอบแทนทันตแพทย์ เงินเดือนพนักงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการเปิดสาขาใหม่ที่ต่างจังหวัด อาทิ ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น

คำค้น