TRC เฮ! ก.คลังเฟิร์มเข้าประชุมผถห. APOT พรุ่งนี้

TRC เฮ! ก.คลังเฟิร์มเข้าประชุมผถห. APOT พรุ่งนี้ (27 เม.ย.) ส่วนคลังเตรียมเสนอครม. ให้บริษัทในเครือ PTT เข้าถือหุ้นแทน คาดเป็น PTTGC หลัง PTTEP ปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนหน้านี้

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาเซียนโปแตซชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) หรือ APOT ในวันพรุ่งนี้ (27 เม.ย.) โดยวาระการประชุมเบื้องต้นจะมีการพิจารณาให้มีรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐบาลเข้ามาร่วมถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้กำชับให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

เรื่องการพิจารณาให้รัฐวิสาหกิจ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานของรัฐบาลเข้ามาร่วมถือหุ้นในบริษัทนั้น สืบเนื่องมาจากบริษัทดังกล่าวเป็นการร่วมลงทุนกับกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้นหลักเกณฑ์ในการร่วมลงทุนจึงได้กำหนดว่ารัฐบาลที่จัดตั้งบริษัทจะต้องถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 20% ซึ่งในส่วนนี้เราก็ดูว่าหมายถึงกระทรวงการคลังได้ และหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เรากลับไปพิจารณาดูว่าในส่วนนี้จะให้รัฐวิสาหกิจเข้ามาร่วมด้วยได้ไหม เพราะรัฐวิสาหกิจก็ถือเป็นหน่วยงานของรัฐบาล ก็เหมือนรัฐบาลถือหุ้นเช่นกัน จึงต้องมาดูมติของผู้ถือหุ้นพรุ่งนี้ ว่าจะมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไร”นายเอกนิติ กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะมีการพิจารณาต่อไปว่า การถือหุ้นของบริษัทโดยรัฐบาลนั้นจะดำเนินการโดยกระทรวงการคลังอย่างเดียว รัฐวิสาหกิจอย่างเดียว หรือถือร่วมกันทั้ง 2 หน่วยงาน ซึ่งตามหลักเกณฑ์แล้ว มองว่าการถือร่วมกันทั้ง 2 หน่วยงานก็สามารถทำได้ โดยยอมรับว่าจากการหารือร่วมกับรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ให้ความสนใจเข้าร่วมถือหุ้นใน APOT ยังไม่มากนัก แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ คงต้องรอให้ได้ข้อสรุปจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ก่อน

อย่างไรก็ตาม การใส่เงินลงทุนเพิ่มในบริษัทดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เดิมนั้น ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วผ่านงบกลาง โดยเป็นค่าหุ้นเรียกชำระในส่วนที่ยังค้างอยู่ วงเงิน 80 ล้านบาท ส่วนการพิจารณาเพิ่มทุนครั้งใหม่ในการประชุมครั้งนี้ คงต้องรอดูความเห็นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดด้วยว่าควรเพิ่มทุนเท่าไรเพื่อความเหมาะสม

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังเตรียมจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้บริษัทในเครือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เข้ามาถือหุ้นใน APOT แทนกระทรวงการคลัง โดยก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าเป็นบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP ซึ่งในเวลาต่อมา PTTEP ได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าว ดังนั้น จึงมีคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC