“ข่าวหุ้นธุรกิจ” ก้าวสู่ปีที่ 24 (ภาพชุด13)

สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC

ตัวแทนคุณช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณนฤมล อาจอำนวยวิภาส กรรมการบริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS

ตัวแทนบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ CCP

และบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)หรือ SMART

คุณอุมาภรณ์ เทศลงทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ CI

ตัวแทนบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PRANDA

ตัวแทน บริษัทอีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ ESTAR

ตัวแทนคุณนรากร ราชพลสิทธิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA

ตัวแทนบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) หรือ NVD

ตัวแทน บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MAX

ส่วนบริหารภาพลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์

บริษัท อเกต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ agate

คุณดรรชนี นวลเขียว

บริษัท เมคอะเว็ลท์ คอนซัลติ้ง จำกัด