หุ้นซิ่งสาย 8 เก็งกำไรเทคนิคล้วน (ภาคเช้า)

หุ้นซิ่งสาย 8 เก็งกำไรเทคนิคล้วน (ภาคเช้า) ประจำวันที่ 10 ต.ค. 60

JMART เข้าเมื่อทะลุ 17.40 บาท เป้าหมาย 18 / 19.50 บาท

MACO ซื้อเพิ่ม เป้าหมาย 2.14 / 2.20 บาท

AOT ซื้อเพิ่มเมื่อทะลุ 60 บาท เป้าหมาย 64 / 66 บาท