หุ้นซิ่งสาย 8 เก็งกำไรเทคนิคล้วน (ภาคเช้า)

หุ้นซิ่งสาย 8 เก็งกำไรเทคนิคล้วน (ภาคเช้า) ประจำวันที่ 12 ต.ค. 60

CKP เข้าซื้อส่วนหนึ่ง เพิ่มเมื่อทะลุ 4.2 เป้าหมาย 4.9

WHA ซื้อเพิ่ม เป้าหมาย 3.98 บาท

BCH ซื้อเพิ่ม เป้าหมาย 17.40 / 18.70 บาท

SGP ซื้อเพิ่ม เป้าหมาย 24.80 บาท