KIAT จัดงบ80ลบ. ซื้อหุ้นทั้งหมดใน”บ.เก้าเจริญ เทรน ทรานสปอร์ต” หวังขยายธุรกิจขนส่งทางรถไฟ

KIAT จัดงบ 80 ลบ. ซื้อหุ้นทั้งหมดใน "บ.เก้าเจริญ เทรน ทรานสปอร์ต" หวังขยายธุรกิจขนส่งทางรถไฟ

บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัท เคจีพี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 95 เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท เก้าเจริญ เทรน ทรานสปอร์ต จำกัด เพื่อเป็นการขยายธุรกิจขนส่งทางรถไฟ และให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจกระทำการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องเพื่อให้การดังกล่าวสำเร็จไปในวงเงิน 80 ล้านบาท

อนึ่ง บริษัท เก้าเจริญ เทรน ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้า จากนิคมอุตสาหกรรมมาบตา พุดไปยังท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยระบบการขนส่งทางรถไฟและให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถ Hopper Tank โดยเป็นบริษัทคู่สัญญากับการรถไฟแห่งประเทศไทยในสัญญาให้บริการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์แบบเหมาขบวน

คำค้น