“THANA-TAKUNI” เห็นพ้องชะลอแผนร่วมทุนพัฒนาอสังหาฯ หลังเจอพิษเศรษฐกิจผันผวน

“THANA-TAKUNI” เห็นพ้องชะลอแผนร่วมทุนพัฒนาอสังหาฯไม่มีกำหนด หลังเจอพิษเศรษฐกิจผันผวน

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THANA เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทมีแผนเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TAKUNI โดยจะเข้าซื้อห้นจำนวน 765,000 หุ้น หรือคิดเป็น 51% ของหุ้นทั้งหมดจาก TAKUNI เพื่อร่วมกันดำเนินการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งเดิม THANA และ TAKUNI คาดว่าจะดำเนินการโอนหุ้นเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ค.61 นั้น

ทั้งนี้ เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทุนในขณะนี้ค่อนข้างมีความผันผวน ประกอบกับในระหว่างไตรมาส 2/61 มีคู่แข่งเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกันในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการของบริษัท อีกทั้งการร่วมทุนในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายต้องใช้เม็ดเงินเป็นจำนวนค่อนข้างสูง

ดังนั้น THANA และ TAKUNI จึงเห็นตรงกันว่าควรชะลอการลงทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวก่อนอย่างไม่มีกำหนด และระหว่างนี้ให้ถือว่าแผนงานดังกล่าวไม่เป็นภาระผูกพันต่อกัน เนื่องจากยังไม่ได้มีการลงนามในสัญญาใด ๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะมีการทบทวนการลงทุนร่วมกันอย่างจริงจังอีกครั้ง ทางบริษัทจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้อีกครั้งหนึ่ง

คำค้น