NER จัดงาน 1st Trading day

NER จัดงาน 1st Trading day

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ

โดย บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,973 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “NER”

คำค้น